Jesteśmy częścią portalu:

Licencje

Oferujemy dwa rodzaje licencji: Podstawowa i Rozszerzona. Nasza Podstawowa licencja jednorazowego użytku umożliwia korzystanie z zakupionego nośnika w jednym projekcie na warunkach opisanych poniżej. Licencja Rozszerzona rozszerza licencję jednorazowego użytku w celu zwiększenia dozwolonych rodzajów i ilości reprodukcji, a mianowicie możliwości wykorzystania naszych multimediów w przedmiotach przeznaczonych do odsprzedaży.

Licencja Podstawowa

Z zastrzeżeniem ograniczeń opisanych poniżej w sekcji Zabronione użycie, „Dozwolone użycie” mediów zakupionych u nas obejmuje:

 • zaproszenia, projekty reklamowe i promocyjne, w tym materiały drukowane, opakowania produktów, prezentacje, prezentacje filmowe i wideo, reklamy, katalogi, broszury, promocyjne kartki z życzeniami i promocyjne pocztówki (tj. nie do odsprzedaży lub licencji) do 2000 wydruków;
 • projekty szkolne lub uniwersyteckie;
 • post w mediach społecznościowych lub zdjęcie profilowe;
 • tło dekoracyjne na komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym;
 • publikacje online lub elektroniczne, w tym strony internetowe, blogi, e-booki i filmy, ograniczone do maksymalnie 480 000 pikseli (na przykład: 600 x 800 pikseli) na plik multimedialny, który nie jest edytowany.

O ile nie określono inaczej jako „Rozszerzone”, wszystkie nośniki dostępne w tej witrynie są objęte licencją Podstawową, w tym nasze nośniki redakcyjne.

Licencja Rozszerzona

Licencja rozszerzona rozszerza się na licencję jednorazowego użytku w następujący sposób:

 • zaproszenia, projekty reklamowe i promocyjne, w tym materiały drukowane, opakowania produktów, prezentacje, prezentacje filmowe i wideo, reklamy, katalogi, broszury, promocyjne kartki okolicznościowe i promocyjne pocztówki do nieograniczonej liczby nadruków;
 • aplikacje rozrywkowe, takie jak książki i okładki książek, czasopisma, gazety, artykuły redakcyjne, biuletyny oraz prezentacje wideo, telewizyjne i teatralne do nieograniczonej liczby wydruków;
 • wydruki, plakaty (tj. wydruk) i inne reprodukcje do celów osobistych lub promocyjnych, odsprzedaż, licencje lub inne rozpowszechnianie do nieograniczonej liczby wydruków;
 • w motywach, karnacjach i innym oprogramowaniu elektronicznym przeznaczonym do odsprzedaży jest ograniczona do maksymalnie 480 000 pikseli (na przykład 600 x 800 pikseli) na plik multimedialny, który nie jest edytowany.

Zarówno licencje Podstawowe jednorazowe, jak i Rozszerzone pozwalają na wykorzystanie zakupionego nośnika tylko w jednym projekcie. Do użytku w wielu projektach mogą być wymagane dodatkowe licencje. Wyjątkiem od tej reguły jest wykorzystanie obrazu w charakterze redakcyjnym z duplikatem artykułu zarówno w wersji drukowanej, jak i internetowej; jedna licencja pozwala na używanie tego samego obrazu na obu nośnikach.

Zabronione zastosowania

 • instalować i wykorzystywać Nośniki standardowe w więcej niż jednym miejscu lub umieszczać kopię Nośników standardowych na serwerze sieciowym lub serwerze sieciowym do użytku przez innych użytkowników;
 • udzielać podlicencji, odsprzedawać, wynajmować, pożyczać, cedować, podarować lub w inny sposób przekazywać lub rozpowszechniać Media Stock lub prawa przyznane na podstawie niniejszych warunków;
 • używać jakichkolwiek Nośników Giełdowych jako części znaku towarowego, znaku projektowego, nazwy handlowej, nazwy firmy, znaku usługowego lub logo;
 • se Nośniki giełdowe oznaczone jako „Tylko do użytku redakcyjnego” w celach komercyjnych, promocyjnych, wspierających, reklamowych lub handlowych. Dla wyjaśnienia, w niniejszej Umowie „Tylko do użytku redakcyjnego” Stock Media oznacza użycie odnoszące się do wydarzeń, które są warte opublikowania lub ogólnego zainteresowania i wyraźnie wyklucza wszelkie sekcje reklamowe (tj. sekcje lub suplementy zawierające nazwy marek i/lub produktów lub sekcje lub suplementy w odniesieniu do do którego otrzymujesz opłatę od zewnętrznego reklamodawcy lub sponsora);
 • usunąć wszelkie informacje o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach własności z dowolnego miejsca, w którym znajdują się one lub są w nich osadzone;
 • korzystać z Mediów giełdowych w sposób, który jest uważany przez nas lub zgodnie z obowiązującym prawem za pornograficzny, obsceniczny, niemoralny, naruszający, zniesławiający lub zniesławiający lub w sposób, który mógłby doprowadzić do tego, by jakakolwiek osoba lub własność odzwierciedlona w Mediach giełdowych znalazła się w zła reputacja;
 • korzystać z mediów giełdowych w sposób, który stawia jakąkolwiek osobę w mediach giełdowych w złym świetle lub w sposób, który może uznać za obraźliwy – obejmuje to m.in. wykorzystanie obrazów: a) w pornografii, „ filmy dla dorosłych” lub podobne; b) w reklamach lub materiałach promocyjnych klubów rozrywki dla dorosłych lub podobnych miejsc lub usług towarzyskich, randkowych lub podobnych; oraz c) użycia, które są zniesławiające lub zawierają w inny sposób niezgodne z prawem, obraźliwe lub niemoralne treści. Nie możesz korzystać z Nośników Giełdowych zawierających podobizny osoby, jeśli takie użycie sugeruje, że model angażuje się w jakąkolwiek niemoralną lub nielegalną działalność lub cierpi na fizyczną lub psychiczną niepełnosprawność, dolegliwość lub stan;
 • korzystać z Nośników Giełdowych w sposób, który konkuruje z naszą firmą, w tym między innymi poprzez wyświetlanie Nośników Giełdowych w dowolnym formacie (w tym miniatur) w celu pobrania lub wyeksportowania w witrynie internetowej lub oferowanie Nośników Giełdowych na sprzedaż;
 • używać Media Stock do celów redakcyjnych bez umieszczania następującego napisu obok Media Stock lub w napisach końcowych produkcji audio/wideo: „©[our name]”;
 • włączać Nośniki standardowe do dowolnego produktu, który powoduje ich redystrybucję lub ponowne wykorzystanie lub jest udostępniany w inny sposób w taki sposób, że dana osoba może wyodrębnić lub uzyskać dostęp lub odtworzyć Nośniki standardowe w postaci pliku elektronicznego;
 • w zakresie, w jakim kod źródłowy jest zawarty w Nośnikach Giełdowych, dokonywać inżynierii wstecznej, dekompilować lub demontować jakiejkolwiek części takiego kodu źródłowego;
 • udostępniać lub wyświetlać Nośników Zbiorowych w formacie elektronicznym, który umożliwia ich pobieranie, eksportowanie lub rozpowszechnianie za pośrednictwem urządzeń mobilnych lub udostępnianie w dowolnej sieci peer-to-peer lub podobnej umowie dotyczącej udostępniania plików; lub
 • używać lub wyświetlać Nośników Giełdowych w sposób, który sprawia wrażenie, że zostały one stworzone przez Ciebie lub osobę inną niż właściciel praw autorskich do Nośników Giełdowych.

Należy pamiętać, że kupując od nas licencję na korzystanie z mediów w tej witrynie, potwierdzasz, że nie istnieje przeniesienie praw autorskich i kupujesz licencję na korzystanie z mediów zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie.

W przypadku zastosowań niewymienionych tutaj lub w przypadku pytań dotyczących naszych licencji prosimy o kontakt z redakcją portalu Mazury.com.pl.